Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 29.08.2019 klo 17:30 - 19:56

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
113   Mötets laglighet och beslutförhet
114   Protokolljusterare
115   Godkännande av föredragningslistan
116 Avbrytande av upphandlingsförfarande/tillbyggnaden av servicehuset Onnela - Lyckan
117 Undantagslov, 434-463-5-219
118 Namngivning av vägen till akutvårdsstationen i Forsby samt till anslutningsparkeringen
119 Namngivning av enskild väg i Haddom
120 Namngivning av enskild väg i Svenskby
121 Ett nytt projekt för att bygga ett flervåningshus för hyresboende i centrum, fullmäktigemotion
122 Införskaffande av Isnäs hamnområde, fullmäktigemotion
123 Att upphöra med torgavgifter, fullmäktigemotion
124 En bastu till Ekudden, fullmäktigemotion
125 Utlåtande om planen för väghållande och trafiken 2020-2023
126 Plan för Skeppsbrons huvudbrygga
127 Planer för Gamla Viborgsvägens lättrafikled, projektdel D
128 Stenparksprojekt, avtalet
129 Delårsöversikt 1-6/2019
130   Tjänsteinnehavarbeslut
131   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Sjödahl Ralf ordförande
Hyvönen Petri suppleant
Bruce Marina ledamot
Grundström Maria ledamot
Hagfors Kari ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Turpeinen Henna-Kaisa ledamot
Hansson Kenneth suppleant
Peltoluhta Vesa suppleant
Heijnsbroek-Wirén Mia stst ordförande
Karvonen Juha stst representant
Martin Lasse ungdomsfullm. repr.
Holmström Joakim direktör för centr. för näringsliv och infrastrukt
Blomberg Ulf projektledningschef
Lindroos Markus infrastrukturchef
Kinnunen Antti lokalchef
Paljakka Sari näringslivschef
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Ravi Pirjo sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 6.9-26.9.2019  
Början av 06.09.2019 00:00