Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 18.09.2019 klo 18:00 - 21:49

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
80   Mötets laglighet och beslutförhet
81   Protokolljusterare
82   Upphörande av förtroendeuppdrag på grund av ändring av hemkommun, Nevalainen
83   Begäran om beviljande av avsked från förtroendeuppdrag, af Hällström
84   Begäran om beviljande av avsked från förtroendeuppdrag, Rossi
85 Att ändra förvaltningsstadgan, § 24 Koncernledningens uppgifter och befogenhetsfördelning
86 Välfärdsöversikt för Lovisa stad och Lappträsk kommun 2018
87 Att uppdatera Lovisa stads och Lappträsk kommuns program för förebyggande rusmedels- och mentalvårdsarbete
88   Social- och hälsovårdstjänster i Lovisa stad för personer som vistas olagligt i landet
89 Delårsrapport 1-6/2019
90 Avbrytande av upphandlingsförfarande/tillbyggnaden av servicehuset Onnela - Lyckan
91   Anslag för köp av aktier i Kymmenedalens El Ab
92   Försäljning av strandtomter
93 Försäljning av strandtomt nr 209
94 Godkännande av Samkommunen för yrkeutbildning i Östra Nylands bokslut för 2018 och beviljande av ansvarsfrihet för 2018
95 Lovisa - byarnas stad, fullmäktigemotion
96 Att reda ut kund- och trafikströmmarna för utvecklandet av stadens centrum, fullmäktigemotion
97 Att grunda en ställplats i Bruket i Strömfors, fullmäktigemotion
98 Att befria pensionärer och arbetslösa ifrån att betala avgift för stadens konditionssalar, fullmäktigemotion
99 Mikael Agricolan koulu och Mikael Agricolas skola, fullmäktigemotion
100 Idrottshallen i idrottsparken, fullmäktigemotion
101 Införskaffande av Isnäs hamnområde, fullmäktigemotion
102 En bastu till Ekudden, fullmäktigemotion
103 Ett nytt projekt för att bygga ett flervåningshus för hyresboende i centrum, fullmäktigemotion
104 Att upphöra med torgavgifter, fullmäktigemotion
105   Att öka kommuninvånarnas möjligheter till inflytande, fullmäktigemotion
106   Att skapa ett uppföljningssystem för beslut om fullmäktigemotioner, fullmäktigemotion
107   Stadsroddbåtsservice till Lovisa, fullmäktigemotion
108   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Willner Kristian ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Grundström Maria ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Sederholm Eva ledamot
Isotalo Arja ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Hannus Daniel ledamot
Karvonen Juha ledamot
Kokko Ismo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Hagfors Kari ledamot
Länsipuro Janne ledamot
Noroviita Timo ledamot
Kankkunen Iiro representant för ungdomsfullmäktige
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Holmström Joakim direktör för näringsliv och infrastruktur
Kinnunen Kirsi direktör för centralen bildning och välfärd
Haverinen Katri Lepolas ersättare
Eriksson Mats Turkus ersättare
Rosenberg Thomas Bruces ersättare
Hämäläinen Satu Nevalainens ersättare
Lindroos Johannes Laihos ersättare
Hovi Antti Pekkolas ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla