Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 26.06.2019 klo 18:00 - 20:03

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
61   Mötets laglighet och beslutförhet
62   Protokolljusterare
63   Godkännande av föredragningslista
64 Ledning av småbarnspedagogiken i arbetspar
65 Godkännande av den uppdaterade planen för småbarnspedagogiken
66   Upphandlingsrättelse på beslutet 22.5.2019
67 Budgetens uppföljningsrapport/Nämnden för fostran och bildning
68   Tjänsteinnehavarbeslut
69 För kännedom
70   Övriga ärenden
71   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Bäcklund Marina ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Rossi Reeta ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Willner Kristian ledamot
Kekkonen Jari stadsst. repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Hoff Sofia chef för småbarnsped.
Mårtens Siv ekonomiplanerare
Tenhunen Timo utbildningschef
Hurmerinta Anders D. Hannus ersättare