Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Grundtrygghetsnämnden
Protokoll 18.06.2019 klo 17:30 - 18:57

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
55   Mötets laglighet och beslutförhet
56   Protokolljusterare
57 Att uppdatera Lovisa stads och Lappträsk kommuns program för förebyggande rusmedels- och mentalvårdsarbete
58 Serviceguide för äldre
59 Budgetens uppföljning för tiden 1.1.-30.4.2019
60   Uppgifter som inrättas eller dras in enligt grundtrygghetscentralens organisationsreform 1.9.2019
61   Val av socialarbetare
62   Val av hälsocentralläkare
63   Ibruktagande av Seuturekry Oy:s vikarietjänster
64   Mellanbedömning av hemvårdens försök med VideoVisit
65   Att uppskjuta konkurrensutsättningen av tvätteritjänster för stadens egna textiler och förlänga avtalet med Loviisan Pesula från 1.9.2019-30.4.2020
66 Upphandlingsbeslut, ramavtal som gäller dagverksamhet för klienter inom Lovisa stads seniortjänster
67 Hammasväline Oy: begäran om omprövning angående upphandlingen av instrument för munhälsovården
68   Tjänsteinnehavarbeslut
69   Anmälningsärenden grundtrygghetsnämnden för kännedom
70   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Stenvall Patrik ordförande
Relander Ilkka ledamot
Sederholm Eva ledamot
Lindroos Johannes ledamot
Haverinen Katri ledamot
Kouvo Katja ledamot
Rönkkö Anne ledamot
Gustafsson Johan ledamot
Bruce Marina Grundströms ersättare
Selander Leena Lammis ersättare
Isotalo Arja stadsstyr. repr.
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Povenius Annette sekreterare
Lindell Enni ungd.fullm. repr.
Sippula Päivi servicechef
Forsblom Lisbeth servicechef
Iivonen Jaana servicechef

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla