Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 15.05.2019 klo 18:00 - 19:48

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
47   Mötets laglighet och beslutförhet
48   Protokolljusterare
49   Val av stadsfullmäktiges presidium
50   Val av stadsstyrelse
51   Utvecklings- och koncernsektionen, val av ledamöter
52 Grundtrygghetscentralens organisationsreform
53   Inrättande av tjänst som ledande socialarbetare inom serviceområdet för vuxna
54 Försäljning av strandtomt nr 143
55 Uppdatering av den allmänna anvisningen om intern kontroll
56 Underlag för budgetens remissdebatt
57 Att harmonisera mötesarvoden för bolag och affärsverk som hör till stadskoncernen, fullmäktigemotion
58 Att förbättra daghemmens säkerhet, fullmäktigemotion
59   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Lepola Janne I vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Willner Kristian ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Grundström Maria ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Isotalo Arja ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Nevalainen Sofia ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Hannus Daniel ledamot
Karvonen Juha ledamot
Kokko Ismo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Pekkola Katja ledamot
Hagfors Kari ledamot
Noroviita Timo ledamot
Kankkunen Iiro representant för ungdomsfullmäktige
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Holmström Joakim direktör för centralen för näringsliv och infrastr
Kinnunen Kirsi direktör för centralen för bildning och välfärd
Mattsson Johan stadskamrer
Rosenberg Thomas Anderssons ersättare
Lindroos Johannes Tähtinens ersättare
Hovi Karolina Sederholms ersättare
Hämäläinen Satu Laihos ersättare
Mettinen Veli-Matti Långs ersättare
Rossi Reeta Länsipuros ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 27.5-3.7.2019.