Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 22.05.2019 klo 18:00 - 20:31

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
41   Mötets laglighet och beslutförhet
42   Protokolljusterare
43   Godkännande av föredragningslista
44 Godkännande av läroplanerna för grundläggande konstundervisning
45 Mikael Agricolan koulu och Mikael Agricolas skola, fullmäktigemotion
46 Lovisa stads principer för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning
47   Bindande anslutning av Lovisa stads kostservice till konkurrensutsättning av livsmedelsupphandlingar
48   Upphandlingsrättelse på beslutet 24.4.2019
49 Avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar
50 Budgetens uppföljningsrapport/Nämnden för fostran och bildning
51   Seuturekry - uppföljning av beställningar inom småbarnspedagogiken
52 Upphandlingsbeslut: Lovisa Gymnasium möbelupphandling
53 Upphandlingsbeslut: Basmöbler, Lovisavikens skola
54 Upphandlingsbeslut: Mjuka möbler och hallmöbler, Lovisavikens skola
55 Upphandlingsbeslut: Basmöbler, Koskenkylän koulu / Forsby skola
56 Upphandlingsbeslut: Mjuka möbler och hallmöbler, Koskenkylän koulu / Forsby skola
57   Tjänsteinnehavarbeslut
58 För kännedom
59   Övriga ärenden
60   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Nevalainen Sofia viceordförande
Bäcklund Marina ledamot
Hovi Antti ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Willner Kristian ledamot
Hurmerinta Anders D. Hannus ersättare
Liljestrand Tom stadsst. repr.
Peräkylä Jere ungdomsfmge repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Hoff Sofia chef för småbarnsped.
Mårtens Siv ekonomiplanerare
Tenhunen Timo utbildningschef
Rajala Pia sakkunnig
Olá Hanna sakkunnig
Heikinheimo Marketta sakkunnig