Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Grundtrygghetsnämnden
Protokoll 11.04.2019 klo 17:34 - 18:25

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
28   Mötets laglighet och beslutförhet
29   Protokolljusterare
30 Fakturering av grundtrygghetscentralens kostnader av patientens hemkommun
31   Grundtrygghetscentralens organisationsreform
32   Inrättande av tjänst som ledande socialarbetare inom serviceområdet för vuxna
33   Utredning om dosdispenseringstjänsten i hemvården i Lovisa
34   Anmälningsärenden grundtrygghetsnämnden för kännedom
35   Tjänsteinnehavarbeslut
36   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Stenvall Patrik ordförande
Lindell Armi viceordförande
Relander Ilkka ledamot
Sederholm Eva ledamot
Lindroos Johannes ledamot
Haverinen Katri ledamot
Rönkkö Anne ledamot
Gustafsson Johan ledamot
Isotalo Arja stadsstyr. repr.
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Povenius Annette sekreterare
Lindell Enni ungd.fullm. repr.

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla