Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 02.12.2021 klo 17:33 - 20:27

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
60   Mötets laglighet och beslutförhet
61   Protokolljusterare
62   Godkännande av föredragningslistan
63 Ändring av detaljplan, stadsdel 3, Gammelstaden, del av kvarteret 307, Lättrafikled mellan Gamla Strand och Brandensteinsgatan
64 Planläggningsöversikt för 2021
65 Ansökan om undantagslov, 434-10-1056-7, Vertical Farming Solutions Ab
66 Bryggan för Drottningstrandens flytande hus
67   Datum för näringslivs- och infrastrukturnämndens sammanträden år 2022
68 Ekonomiöversikt
69   Tjänsteinnehavarbeslut
70 Övriga ärenden
71 Utlåtande angående klagomål ESAVI/13731/2021

Ledamot Uppgift
Karlsson Mikael ordförande
Hyvönen Petri vice ordförande
Wide Roger ledamot
Hento Miia ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Holmström Eeva ledamot
Fellman Annika ledamot
Hagfors Kari ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stst. representant
Isotalo Arja stst. ordförande
Maukkonen Niko ungdomsfullm. repr.
Paljakka Sari dir. för centr. för näringsliv och infrastruktur
Henriksson Eija controller
Sepperi Toni stadsgeodet
Qvis Lotta planerare
Jokinen Sisko planerare
Kubin-Vidgren Mari näringslivstj.koord.
Okkonen Niina projektchef
Hynninen Elina byråsekr./sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 10.12.2021-18.1.2022  
Början av 10.12.2021