Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 16.11.2021 klo 18:00 - 19:15

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
53   Mötets laglighet och beslutförhet
54   Protokolljusterare
55   Fastställande av inkomstskattesatsen för 2022
56   Begäran om låneborgen, Lovisa Bostäder Ab
57   Begäran om beviljande av avsked från förtroendeuppdrag, Lindholm
58 Försäljning av industritomt 434-8-802-13
59   Utmaning som gäller skolmobbning och riktad till fullmäktige
60 Fullmäktigemotion: Societetshuset till kulturhus
61 Språkbad på både svenska och finska i Forsby, fullmäktigemotion
62   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Tähtinen Keijo I vice ordförande
Lepola Janne II vice ordförande
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Stenman Lotte-Marie ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Häggblom Kerstin ledamot
Alm Agneta ledamot
Karlsson Kim ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Wide Roger ledamot
Isotalo Arja ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lohenoja Meri ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Fellman Annika ledamot
Weckman Pamela ledamot
Mulli Eero ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Pekkola Katja ledamot
Parikka Kirsti ledamot
Stenberg Immo ledamot
Hurtta Hanna ledamot
Raivio Timo ledamot
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Kinnunen Kirsi direktör för centralen bildning och välfärd
Paljakka Sari direktör för näringsliv och infrastruktur
Karlsson Håkan Hentos ersättare
Lohenoja Pertti Laihos ersättare
Karvonen Juha Hakasaaris ersättare
Nurkkala Kirsi Thomassons ersättare
Hovi Antti Hagfors ersättare
Mettinen Veli-Matti Kekkonens ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 22.11-29.12.2021