Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 19.10.2021 klo 18:30 - 20:18

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
30   Mötets laglighet och beslutförhet
31   Protokolljusterare
32   Godkännande av föredragningslistan
33 Lastning och transport av muddringsmassor i Drottningstranden, val av entreprenör
34   Flytande konstruktioner i Drottningstranden
35   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Karlsson Mikael ordförande
Hyvönen Petri vice ordförande
Hento Miia ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Holmström Eeva ledamot
Fellman Annika ledamot
Skogster Leif ersättare
Thomasson Daniel ersättare
Maukkonen Niko ungdomsfullm. repr.
Paljakka Sari dir. för centr. för näringsliv och infrastruktur
Lindroos Markus infrastrukturchef
Okkonen Niina projektchef
Hynninen Elina byråsekr./sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 23.10-12.11.2021  
Början av 23.10.2021 00:00