Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsnämnden
Protokoll 13.10.2021 klo 18:00 - 21:08

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
9   Mötets laglighet och beslutförhet
10   Protokolljusterare
11   Godkännande av föredragningslistan
12 Lovisa stads och Lappträsk kommuns välfärdsberättelse för åren 2017-2020 och välfärdsplan för åren 2020-2024
13 Lovisa stads integrationsprogram för 2021-2024
14   Förändring av användningssätt för projektunderstöd för kulturverksamhet/Loviisan Tanssiopisto
15   Fullmäktigemotion: Societetshuset till kulturhus
16   Ordnandet av kammarmusikfestivalen Sibeliusdagarna i Lovisa 2022 -2024
17   Ansökan om understöd för ny konstnärsresidensverksamhet i Lovisa
18 Välfärdsnämndens budgetförslag för år 2022 och ekonomiplanen för åren 2023-2024
19   Tjänsteinnehavarbeslut
20   Övriga ärenden
21   För kännedom
22   Avslutande av möte

Ledamot Uppgift
Rosenberg Thomas ordförande
Lappalainen Kalevi vice ordförande
Hinttaniemi Jonna ledamot
Hyppölä Laura ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Nurkkala Kirsi ledamot
Siljander Petri ledamot
Söderholm Li-Lo ledamot
Vuokko Marjo ledamot
Isotalo Arja stadsst. ordf.
Hakasaari Petri stadsst. repr.
Möller Elis ungd.fullm. repr.
Yrjölä Ville ungd.fullm. repr.
Eriksson Leif chef för kultur- och fritidsväs.
Kinnunen Kirsi dir. för centr. för bildn. och välfärd
Hämäläinen Päivi välfärdsplanerare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla  
Början av 27.10.2021