Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Landsbygdsnämnden
Protokoll 30.09.2021 klo 18:30 - 21:09

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3 Avverkningar och skötselarbeten i ekonomiskogarna 2021
4 Bidrag åt enskilda vägar 2021-22
5 Ansökan om grundförbättringsbidrag 2022 Blybergs väglag
6 Ansökan om grundförbättringsbidrag 2022 Furunäs-Edö tiekunta
7 Ansökan om grundförbättringsbidrag 2022 Harmaaniemen tiekunta
8 Ansökan om grundförbättringsbidrag 2022 Härpe-Stensunds väglag
9 Ansökan om grundförbättringsbidrag 2022 Sarvlaks gamla landsvägs väglag
10 Ansökan om grundförbättringsbidrag för (2020-2021) 2022, Skinnarby-Hommansby-Andersby väglag
11 Tjänsteinnehavarbeslut till kännedom för nämnden
12   Beviljande av rätt till uppgörandet av tjänsteinnehavarbeslut
13   Val av Lovisa stads representant till väglagsmöten
14   Beslutanderätt i upphandlingsärenden
15 Landsbygdsenhetens utveckling
16 Budget och personalplan 2022
17   Besättning av tjänst
18   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Thesslund Stefan ordförande
Hovi Antti viceordförande
Karlsson Kim ledamot
Lindholm Gabriella ledamot
Bruce Marina ledamot
Bergström Torbjörn ledamot
Pekkola Katja ledamot
Noroviita Timo ledamot
Holopainen Jarmo ersättare
Vickholm Sam landsbygdschef/sekr.
Lemmelä Jukka landsbygdsombudsman
Sjögård Carolina landsbygdsombudsman
Peräkylä Teemu st:s representant