Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 15.09.2021 klo 18:00 - 19:22

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
22 Mötets laglighet och beslutförhet
23   Protokolljusterare
24 Delårsrapport januari-juni 2021
25   Överföring av lån och borgen till dottersammanslutning
26   Val av ledamot till Nylands avfallsnämnd
27   Val av representanter till Kårkulla samkommuns fullmäktige
28   Val av ledamöter till Borgå miljöhälsosektion
29 Val av nämndemän till tingsrätten
30   Förslag till representant i regionala räddningsnämnden i Östra Nyland
31   Medlemmar till delegationen för polisen
32   Val av Lovisa Bostadsstiftelse sr:s styrelseledamöter
33 Att harmonisera löner att motsvara lönenivån i de omkringliggande kommunerna, fullmäktigemotion
34   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Tähtinen Keijo I vice ordförande
Lepola Janne II vice ordförande
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Stenman Lotte-Marie ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Häggblom Kerstin ledamot
Alm Agneta ledamot
Hento Miia ledamot
Karlsson Kim ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Wide Roger ledamot
Isotalo Arja ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lohenoja Meri ledamot
Laiho Pasi ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Fellman Annika ledamot
Weckman Pamela ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Mulli Eero ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Hagfors Kari ledamot
Pekkola Katja ledamot
Parikka Kirsti ledamot
Stenberg Immo ledamot
Hurtta Hanna ledamot
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Kinnunen Kirsi direktör för centralen bildning och välfärd
Paljakka Sari direktör för näringsliv och infrastruktur
Karlsson Håkan Björkman-Nysténs ersättare
Mettinen Veli-Matti Laihos och Kekkonens ersättare
Hovi Antti Thomassons ersättare
Vuokko Marjo Raivios ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 23.9-1.11.2021