Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 17.08.2021 klo 18:00 - 19:25

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Valnämnd för proportionella val i fullmäktige
4   Val av stadsfullmäktiges presidium
5   Val av stadsstyrelse
6   Val av revisionsnämnd
7   Val av centralvalnämnd
8   Val av grundtrygghetsnämnd
9   Val av nämnden för fostran och bildning
10   Val av nämnden för fostran och bildnings finskspråkiga och svenskspråkiga utbildningssektion
11   Val av välfärdsnämnd
12   Val av medborgarinstitutens direktion
13   Val av näringslivs- och infrastrukturnämnden
14   Val av byggnads- och miljönämnd
15   Val av landsbygdsnämnd
16   Val av under stadsstyrelsen underställda utvecklings- och koncernsektion
17   Begäran om beviljande av avsked från förtroendeuppdrag, Peltoluhta
18   Val av ledamöter till fullmäktige vid samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för mandatperioden som börjar 2021
19   Fastighetsförrättningar, val av godemän
20 Beslut om avtalen som gäller vårdavdelningar mellan kommunerna i östra Nyland
21   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Stenman Lotte-Marie ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Häggblom Kerstin ledamot
Alm Agneta ledamot
Hento Miia ledamot
Karlsson Kim ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Wide Roger ledamot
Isotalo Arja ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lohenoja Meri ledamot
Tähtinen Keijo ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Fellman Annika ledamot
Lepola Janne ledamot
Weckman Pamela ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Mulli Eero ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Thomasson Daniel ledamot
Hagfors Kari ledamot
Pekkola Katja ledamot
Parikka Kirsti ledamot
Hurtta Hanna ledamot
Raivio Timo ledamot
Peräkylä Jere representant för ungdomsfullmäktige
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Kinnunen Kirsi direktör för centralen bildning och välfärd
Paljakka Sari direktör för näringsliv och infrastruktur
Böhme Fredrik ekonomichef
Hyppölä Laura Laihos ersättare
Stenberg Immo Peltoluhtas ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 25.8-29.9.2021