Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsnämnden
Protokoll 09.09.2021 klo 18:00 - 19:38

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslistan
4   Koordineringsgrupp för verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun
5 Centralen för bildning och välfärds delårsrapport 1-6/2021
6   Tjänsteinnehavarbeslut
7   Övriga ärenden
8   Avslutande av möte

Ledamot Uppgift
Rosenberg Thomas ordförande
Lappalainen Kalevi viceordförande
Hinttaniemi Jonna ledamot
Hyppölä Laura ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Nurkkala Kirsi ledamot
Siljander Petri ledamot
Söderholm Li-Lo ledamot
Rossi Reeta ersättare
Hakasaari Petri stadst. repr.
Möller Elis ungd.fullm. repr.
Yrjölä Ville ungd.fullm. repr.
Eriksson Leif chef för kultur- och fritidsväs.
Kinnunen Kirsi dir. för centr. för bildn. och välfärd
Åminne Tuula koordinator