Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 26.08.2021 klo 17:30 - 20:19

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslistan
4 Ansökan om undantagslov, 434-478-1-4
5 Vägbelysning till farligt vägavsnitt i stadsdelen Fasarby, fullmäktigemotion
6 Byggande av vägbelysning för tryggande av trafiksäkerheten, fullmäktigemotion
7 Begäran om omprövning av stadsgeodetens tjänsteinnehavarbeslut 1-19/2021, arrendering eller försäljning av tomter på bostadsmässområdet för Drottningstranden
8   Asia ei ole julkinen
9 Delårsöversikt 1-6/2021
10 Ekonomiöversikt
11 Begäran om omprövning av renovering av Harjurinteen koulus gård
12 Byggande av Svetsarevägen, val av entreprenör
13   Tjänsteinnehavarbeslut
14   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Karlsson Mikael ordförande
Hyvönen Petri viceordförande
Wide Roger ledamot
Hento Miia ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Holmström Eeva ledamot
Fellman Annika ledamot
Hagfors Kari ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stst. representant
Paljakka Sari dir. för centr. för näringsliv och infrastruktur
Maukkonen Niko ungdomsfullm. repr.
Lindroos Markus infrastrukturchef
Blomberg Ulf projektledningschef
Mäntysaari Maaria stadsarkitekt
Kinnunen Antti lokalchef
Okkonen Niina projektchef
Henriksson Eija controller
Hynninen Elina byråsekr./sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 4.9.-24.9.2021  
Början av 04.09.2021 00:00