Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsnämnden
Protokoll 09.06.2021 klo 18:00 - 20:41

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
67   Mötets laglighet och beslutförhet
68   Protokolljusterare
69   Godkännande av föredragningslistan
70   Utvecklingsmöjligheter för biblioteken i Lovisa
71   Aktuellt om verksamhetsmodellen en barnvänlig kommun -
72   Att ge ett utlåtande om Valkoms och dess närområdens delgeneralplan
73   Program för konst
74   Projektunderstöd till kulturverksamhet 2021
75   Tjänsteinnehavarbeslut
76   Övriga ärenden
77   Avslutande av möte

Ledamot Uppgift
Karlsson Håkan ordförande
Lappalainen Kalevi viceordförande
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ersättare
Kähärä Erika ledamot
Nurkkala Kirsi ledamot
Haverinen Katri ersättare
Rossi Reeta ledamot
Söderholm Li-Lo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Liljestrand Tom stadst. ordförande
Karvonen Juha stadsst. repr.
Yrjölä Ville ungd.fullm. repr.
Eriksson Leif chef för kultur- och fritidsväs.
Kinnunen Kirsi dir. för centr. för bildn. och välfärd
Häkkinen Tapani bibliotekschef
Laaksonen Jaana projektkoordinator
Åminne Tuula koordinator, specialklasslärare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla  
Början av 29.06.2021 00:00