Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Landsbygdsnämnden
Protokoll 02.06.2021 klo 18:30 - 20:00

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
11   Mötets laglighet och beslutförhet
12   Protokolljusterare
13 Bidrag åt enskilda vägar 2021-22
14   Ansökan om grundförbättringsbidrag för 2020-2021, Sarvlaks-Grevböle enskilda väglag
15   Ansökan om grundförbättringsbidrag 2021 Gammelby-Bondbacka väglag
16   Ansökan om grundförbättringsbidrag 2021 Labbom-Drombom väglag
17   Ansökan om grundförbättringsbidrag 2021 Åviks väglag
18   Ansökan om grundförbättringsbidrag 2021 Lappnor-Käldas väglag
19 Pålböle väglag anhållan om grundförbättringsbidrag då vägen gett vika
20 Avverkningar och skötselarbeten i ekonomiskogarna 2021
21   Till kännedom; Lovisa stad och Lovisa katthus r.f:s fortsatta kontrakt om ordnande av hittedjursverksamheten
22   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Turku Roger ordförande
Hovi Antti viceordförande
Karlsson Ann-Mari ledamot
Lappalainen Leena ledamot
Noroviita Timo ledamot
Pekkola Katja ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Vickholm Sam landsbygdschef/sekr.
Lemmelä Jukka landsbygdsombudsman
Sjögård Carolina landsbygdsombudsman
Peräkylä Jere ungdomsfullmäktiges representant
Kohonen Kari ersättare