Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsnämnden
Protokoll 11.05.2021 klo 18:00 - 20:39

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
51   Mötets laglighet och beslutförhet
52   Protokolljusterare
53   Godkännande av föredragningslistan
54 Uppdatering av de frivilliga programmen för turism, kultur och skärgård vilka härletts ur stadens strategi
55 Verksamhetsunderstöd till idrottsföreningar 2021
56 Specialunderstöd till idrottsföreningar 2021
57   Understöd till Folkhälsans simskolor 2021
58 Verksamhetsunderstöd till ungdomsföreningar 2021
59 Specialunderstöd till ungdomsföreningar 2021
60 Verksamhetsunderstöd till kulturföreningar 2021
61 Projektunderstöd till kulturverksamhet 2021
62   Lovisa stads principer för offentlig konst som placeras utomhus
63   Tjänsteinnehavarbeslut
64   För kännedom
65   Övriga ärenden
66   Avslutande av möte

Ledamot Uppgift
Karlsson Håkan ordförande
Lappalainen Kalevi viceordförande
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ersättare
Kähärä Erika ledamot
Laiho Pasi ledamot
Nurkkala Kirsi ledamot
Haverinen Katri ersättare
Vuokko Marjo ersättare
Söderholm Li-Lo ledamot
Stenberg Immo ersättare
Karvonen Juha stadsst. repr.
Möller Elis ungd.fullm. repr.
Yrjölä Ville ungd.fullm. repr.
Eriksson Leif chef för kultur- och fritidsväs.
Kinnunen Kirsi dir. för centr. för bildn. och välfärd
Hämäläinen Päivi välfärdsplanerare
Karppi Päivi kulturproducent

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla  
Början av 19.05.2021