Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 21.04.2021 klo 18:00 - 21:37

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
24   Mötets laglighet och beslutförhet
25   Protokolljusterare
26 Att godkänna Lovisa stads strategi
27 Försäljning av byggnader med anknytande markområde i Strömfors bruk som ägs av Lovisa stad
28 Lovisa stads program för delaktighet 2021-2023
29 Regionalt tillgänglighets- och framkomlighetsprogram 2021-2025 för Östra Nyland
30 Avtal om att ordna inspektioner i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar
31 Utvecklingssamtal som förts med stadsdirektören, rapportering
32 Stadsstyrelsens uppföljning av verksamheten och ekonomin, fullmäktigemotion
33 Att skapa ett uppföljningssystem för beslut om fullmäktigemotioner, fullmäktigemotion
34 Fullmäktigemotioner
35 Societetshuset till kulturhus, fullmäktigemotion
36   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Lepola Janne I vice ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Grundström Maria ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Sederholm Eva ledamot
Isotalo Arja ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Laiho Pasi ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Karvonen Juha ledamot
Kokko Ismo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Pekkola Katja ledamot
Hagfors Kari ledamot
Länsipuro Janne ledamot
Peräkylä Jere representant för ungdomsfullmäktige
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Kinnunen Kirsi direktör för centralen bildning och välfärd
Paljakka Sari direktör för näringsliv och infrastruktur
Relander Ilkka Anderssons ersättare
Rosenberg Thomas Willners ersättare
Hovi Karolina Meriheinäs ersättare
Holmström Eeva Hannus ersättare
Mettinen Veli-Matti Långs ersättare
Rossi Reeta Noroviitas ersättare
Perttilä Marko tekniskt stöd

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 28.4-3.6.2021