Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 30.03.2021 klo 17:30 - 18:14

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
15   Mötets laglighet och beslutförhet
16   Protokolljusterare
17   Godkännande av föredragningslistan
18 Väglaget Norrby Ringvägs marktäktstillstånd på fastighet 407-412-3-51 i Norrby i Lappträsk kommun
19 Tjänsteinnehavarbeslut
20 Till kännedom
21   Övriga ärenden
22   Tjänsten som byggnadsinspektör, rekrytering

Ledamot Uppgift
Kokko Ismo ordförande
Ajomaa Pertti viceordförande
Äijö Raili ledamot
Lindén Ralf ledamot
Laiho Pasi ledamot
Hällfors Per ledamot
Penninkangas Anne ledamot
Wallén Sebastian ledamot
Hollmén Annina ersättare
Grundström Maria ersättare
Liljestrand Tom stadsstyr.ordf.
Karlsson Mikael stads.styr.repr
Peräkylä Jere ungdomsfullm.
Lyytikäinen Heidi miljöv.sekr./föredr./sekreterare
Kanervala Anne led.byggnadsinsp./föredr.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 10.4-30.4.2021  
Början av 10.04.2021