Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsnämnden
Protokoll 14.04.2021 klo 18:00 - 19:23

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
41   Mötets laglighet och beslutförhet
42   Protokolljusterare
43   Godkännande av föredragningslistan
44   Projektet skolungdomsarbete
45   Aktuellt inom kulturtjänsterna
46   Att ge utlåtande till programmet för att främja kulturen och kulturturismen
47   Tjänsteinnehavarbeslut
48   För kännedom
49   Övriga ärenden
50   Avslutande av möte

Ledamot Uppgift
Karlsson Håkan ordförande
Lappalainen Kalevi viceordförande
Björkman-Nystén Nina ledamot
Eriksson Mats ledamot
Kähärä Erika ledamot
Nurkkala Kirsi ledamot
Haverinen Katri ersättare
Rossi Reeta ledamot
Söderholm Li-Lo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Liljestrand Tom stadst. ordförande
Karvonen Juha stadsst. repr.
Yrjölä Ville ungd.fullm. repr.
Möller Elis ungd.fullm. repr.
Eriksson Leif chef för kultur- och fritidsväs.
Kinnunen Kirsi dir. för centr. för bildn. och välfärd
Karppi Päivi kulturproducent
Humla Sanna skolungdomsarbetare
Takolander Tomas

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla  
Början av 30.04.2021