Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsnämnden
Protokoll 10.03.2021 klo 18:00 - 19:34

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
30   Mötets laglighet och beslutförhet
31   Protokolljusterare
32   Godkännande av föredragningslistan
33   Ändring av uppgiftsbenämningen ungdomsarbetare till specialungdomsarbetare
34   Ungdomsarbete och deltagande budgetering
35   Virböle hembygdsmuseum öppethållningstider sommaren 2021
36 Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse 2020
37   Tjänsteinnehavarbeslut
38   För kännedom
39   Övriga ärenden
40   Avslutande av möte

Ledamot Uppgift
Karlsson Håkan ordförande
Lappalainen Kalevi viceordförande
Björkman-Nystén Nina ledamot
Eriksson Mats ledamot
Kähärä Erika ledamot
Laiho Pasi ledamot
Nurkkala Kirsi ledamot
Haverinen Katri ersättare
Rossi Reeta ledamot
Söderholm Li-Lo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Liljestrand Tom stadsst. ordf.
Malmivaara Jouni stadsst. repr.
Yrjölä Ville ungd.fullm. repr.
Eriksson Leif chef för kultur- och fritidsväs.
Kinnunen Kirsi dir. för centr. för bildn. och välfärd
Al-Far Samira koordinerande uppsökande ungdomsarbetare
Rosendahl Ulrika museiintendent
Palasmaa Juha-Pekka specialungdoms- arbetare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla