Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 04.03.2021 klo 17:30 - 17:45

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
11   Mötets laglighet och beslutförhet
12   Protokolljusterare
13   Godkännande av föredragningslistan
14 Gräv och jordflyttning Backman Helmer, marktäktstillstånd på fastighet 434-453-2-27 i Mästlax by i Lovisa stad

Ledamot Uppgift
Kokko Ismo ordförande
Ajomaa Pertti viceordförande
Bruce Marina ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Äijö Raili ledamot
Lindén Ralf ledamot
Viklund Raija ledamot
Laiho Pasi ledamot
Hällfors Per ledamot
Penninkangas Anne ledamot
Wallén Sebastian ledamot
Liljestrand Tom stadsstyr.ordf.
Karlsson Mikael stads.styr.repr
Lyytikäinen Heidi miljöv.sekr./föredr.
Lehtomäki Maija miljöv.inspekt.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 13.3.-2.4.2021  
Början av 13.03.2021