Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 27.10.2021 klo 18:00 - 20:48

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
23   Mötets laglighet och beslutförhet
24   Protokolljusterare
25   Godkännande av föredragningslista
26 Lovisa stads integrationsprogram för 2021-2024
27 Välfärdsberättelse för barn och unga för 2017-2020 och välfärdsplan för barn och unga för 2021-2024
28   Sammandrag för enkäten Hälsa i skolan 2021 vad gäller Lovisa
29 Lovisa stads och Lappträsk kommuns välfärdsberättelse för åren 2017-2020 och välfärdsplan för åren 2020-2024
30   Fullmäkigemotion - Att underlätta situationen för personer som söker asyl
31   Asia ei ole julkinen
32 Budgetens uppföljningsrapport/Nämnden för fostran och bildning
33   Beslutanderätt i upphandlingsärenden, nämnden för fostran och bildning, 2021-2025
34   Tjänsteinnehavarbeslut
35 För kännedom
36   Övriga ärenden
37   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Vakkuri-Johansson Emmi-Liina ordförande
Kekkonen Jari vice ordförande
Björkman-Nystén Nina ledamot
Hurtta Hanna ledamot
Häggblom Kerstin ledamot
Lohenoja Meri ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Stenberg Immo ledamot
Isotalo Arja st:s ordförande
Hämäläinen Satu st:s repr.
Liljestrand Tom st:s repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Hoff Sofia chef för småbarnsped.
Mårtens Siv controller
Tenhunen Timo utbildningschef
Lempinen Kaisu invandrarkoordinator
Iivonen Jaana serv.chef för tjänster för barn och ungdom
Hämäläinen Päivi välfärds- planerare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla