Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 22.09.2021 klo 18:00 - 20:00

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
15   Mötets laglighet och beslutförhet
16   Protokolljusterare
17   Godkännande av föredragningslista
18 Nämnden för fostran och bildnings budgetförslag för 2022 och ekonomiplan för 2022-2024
19   Tjänsteinnehavarbeslut
20   För kännedom
21   Övriga ärenden
22   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Vakkuri-Johansson Emmi-Liina ordförande
Kekkonen Jari viceordförande
Björkman-Nystén Nina ledamot
Hurtta Hanna ledamot
Häggblom Kerstin ledamot
Lohenoja Meri ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Stenberg Immo ledamot
Wide Roger ledamot
Isotalo Arja stadsst. ordf.
Hämäläinen Satu stadsst. repr.
Liljestrand Tom stadsst. repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Hoff Sofia chef för småbarnsped.
Mårtens Siv controller
Tenhunen Timo utbildningschef

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla  
Början av 06.10.2021