Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 26.08.2021 klo 18:00 - 18:40

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslista
4   Överföring av befogenheter till utbildningschefen gällande övergång till exceptionella undervisningsarrangemang
5   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Vakkuri-Johansson Emmi-Liina ordförande
Kekkonen Jari viceordförande
Hurtta Hanna ledamot
Häggblom Kerstin ledamot
Lohenoja Meri ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Stenbacka Carina N. Björkman-Nysténs ersättare
Stenberg Immo ledamot
Thesslund Stefan R. Wides ersättare
Hämäläinen Satu stadsst. repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Mårtens Siv controller
Tenhunen Timo utbildningschef

Till påseende  
Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla  
Början av 09.09.2021