Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 24.02.2021 klo 18:00 - 19:16

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
13   Mötets laglighet och beslutförhet
14   Protokolljusterare
15   Godkännande av föredragningslista
16 Nämnden för fostran och bildnings verksamhetsberättelse 2020
17   Att ge utlåtande till programmet för att främja kulturen och kulturturismen
18   Arbetsdagar och lov läsåret 2022-2023; förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning
19   Tjänsteinnehavarbeslut
20   För kännedom
21   Övriga ärenden
22   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Hyppölä Laura viceordförande
Bäcklund Marina ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Vuokko Marjo ledamot
Willner Kristian ledamot
Liljestrand Tom stadsst. ordf.
Kekkonen Jari stadsst. repr.
Vauhkonen Jose ungdomsfullm. repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Mårtens Siv controller
Tenhunen Timo utbildningschef

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla 2.3.-24.3.2021  
Början av 02.03.2021