Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Landsbygdsnämnden
Protokoll 02.03.2021 klo 18:30 - 20:25

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3 Till kännedom; Sammanslagning av lantbruksavbytarservicens lokala enheter
4 Östnylands 4H ansökan om bidrag
5 Tjänsteinnehavarbeslut till kännedom för nämnden
6   Verksamhetsberättelse och bokslut 2020
7 Budget 2021
8 Bidrag åt enskilda vägar 2021-22
9 Avverkningar och skötselarbeten i ekonomiskogarna 2021
10   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Turku Roger ordförande
Hovi Antti viceordförande
Hollmén Annina ledamot
Karlsson Ann-Mari ledamot
Lappalainen Leena ledamot
Noroviita Timo ledamot
Pekkola Katja ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Vickholm Sam landsbygdschef/sekr.
Lemmelä Jukka landsbygdsombudsman
Kalenius Maria t.f avbytarservicechef
Sjögård Carolina landsbygsombudsman
Liljestrand Tom st:s ordförande
Kohonen Kari ersättare