Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 27.01.2021 klo 18:00 - 20:43

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslista
4   Haddom skola och Villekulla daghem- aktuellt
5   Isnäs daghem inleder sin verksamhet i ersättande lokaler 1.3.2021
6   Godkännande av dispositionsplan 2021, nämnden för fostran och bildning
7   Timresursen för den grundläggande utbildningen och gymnasierna läsåret 2021-2022
8 Undervisningspersonalens permitteringar 2021
9   Tjänsteinnehavarbeslut
10   För kännedom
11   Övriga ärenden
12   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Hyppölä Laura viceordförande
Bäcklund Marina ledamot
Hannus Daniel ledamot
Hovi Antti ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Vuokko Marjo ledamot
Willner Kristian ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsst. ordf.
Kekkonen Jari stadsst. repr.
Liljestrand Tom stadsst. repr.
Vauhkonen Jose ungdomsfullm. repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Hoff Sofia chef för småbarnsped.
Mårtens Siv controller
Tenhunen Timo utbildningschef
Kinnunen Antti lokalchef