Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 20.01.2021 klo 18:00 - 21:48

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Köp av aktier i Kymmenedalens El Ab
4 Utmaning som gäller skolmobbning och riktad till fullmäktige
5 Verksamheten vid Forsby hälsogård, fullmäktigemotion
6 Att anhängiggöra ett ärende som gäller återkallande av förtroendeuppdrag enligt 34 § i kommunallagen på basis av ett initiativ gjort av SFP:s fullmäktigegrupp 12.1.2021
7 Anonym rekrytering i Lovisa stad, fullmäktigemotion
8   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Lepola Janne I vice ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Willner Kristian ledamot
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Grundström Maria ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Sederholm Eva ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Isotalo Arja ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Hannus Daniel ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Karvonen Juha ledamot
Kokko Ismo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Lång Saara ledamot
Hagfors Kari ledamot
Länsipuro Janne ledamot
Noroviita Timo ledamot
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Kinnunen Kirsi direktör för centralen bildning och välfärd
Paljakka Sari tf direktör för näringsliv och infrastruktur
Böhme Fredrik ekonomichef
Perttilä Marko dataförvaltningschef
Lindroos Johannes Laihos ersättare
Hovi Antti Pekkolas ersättare
Haverinen Katri Lepolas ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 26.1-2.3.2021