Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 28.01.2021 klo 17:30 - 22:06

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslistan
4 Lovisa stads program för delaktighet 2021-2023
5 Driftsekonomiplan för år 2021
6 Investeringar under 100 000 euro för 2021
7 Beläggningsobjekt 2021
8 Infrastrukturinvesteringar 2021
9 Tätortsskogsplan
10 Ekonomiöversikt
11 Byggnadsprogrammet 2021
12 Byggande av infrastruktur i Drottningstrandens mellersta del
13   Tjänsteinnehavarbeslut
14 Övriga ärenden
15   Koordineringsgrupp för verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun
16 Indragning av tjänst, överföring av tjänsteuppdrag och tillsättning av tjänst på basis av stadsfullmäktiges beslut

Ledamot Uppgift
Turku Roger ordförande
Hyvönen Petri viceordförande
Bruce Marina ledamot
Grundström Maria ledamot
Hagfors Kari ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Mettinen Veli-Matti ledamot
Skogster Leif ledamot
Turpeinen Henna-Kaisa ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stst ordförande
Karvonen Juha stst representant
Paljakka Sari näringslivschef, tf. direktör för NLI-centralen
Lindroos Markus infrastrukturchef
Kinnunen Antti lokalchef
Pihlman Camilla näringslivs- och sysselsättn.koordinator
Henriksson Eija controller
Okkonen Niina projektchef
Hämäläinen Päivi fritidssekreterare
Ravi Pirjo sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 5.2-26.2.2021  
Början av 05.02.2021 00:00