Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsnämnden
Protokoll 13.01.2021 klo 18:00 - 20:06

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslistan
4   Aktuellt i biblioteken
5   Lägesrapport om ungdomsarbetet i Lovisa
6   Great place to Work-resultat 2020
7   Ändring av uppgiftsbenämningen fritidssekreterare - idrottsinstruktör till välfärdsplanerare
8   Granskning och godkännande av räkningar 2021, välfärdsnämnden
9   Tjänsteinnehavarbeslut
10   Övriga ärenden
11   Avslutande av möte

Ledamot Uppgift
Karlsson Håkan ordförande
Lappalainen Kalevi viceordförande
Kähärä Erika ledamot
Laiho Pasi ledamot
Nurkkala Kirsi ledamot
Vuokko Marjo ersättare
Söderholm Li-Lo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Yrjölä Ville ungd.fullm. repr.
Åminne Kasper ungd.fullm. repr.
Eriksson Leif chef för kultur- och fritidsväs.
Kinnunen Kirsi dir. för centr. för bildn. och välfärd
Häkkinen Tapani bibliotekschef
Al Far Samira uppsökande ungdomsarbetare
Karppi Päivi kulturproducent

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 26.1.-17.2.2021  
Början av 26.01.2021