Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 17.12.2020 klo 17:30 - 18:42

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
152   Mötets laglighet och beslutförhet
153   Protokolljusterare
154   Godkännande av föredragningslistan
155 Godkännande av fakturor 2021, centralen för näringsliv och infrastruktur
156 Undantagslov, 434-464-4-86-M610
157 Publicering och prissättning av WMS- och WFS-tjänster
158 Gatuplaner för Bellaområdet
159 Trafikarrangemang för Mariegatan
160 Begäran om omprövning angående rivningsarbetet av byggnaderna
161 Ekonomiöversikt
162   Tjänsteinnehavarbeslut
163 Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Turku Roger ordförande
Hyvönen Petri viceordförande
Bruce Marina ledamot
Grundström Maria ledamot
Hagfors Kari ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Mettinen Veli-Matti ledamot
Skogster Leif ledamot
Turpeinen Henna-Kaisa ledamot
Karvonen Juha stst representant
Lindroos Markus infrastrukturchef
Kinnunen Antti lokalchef
Ravi Pirjo sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 23.12.2020-13.1.2021  
Början av 23.12.2020