Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 16.12.2020 klo 17:00 - 01:10

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
100   Mötets laglighet och beslutförhet
101   Protokolljusterare
102   Begäran om beviljande av avsked från förtroendeuppdrag, Rahkonen
103   Att bevilja Oy Apotti Ab proprieborgen, tilläggsborgen (programmet för kommunalt företagscertifikat)
104 Godkännande av slutredovisningen/bokslutet för och likvidationen av Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland
105   Stadsfullmäktiges sammanträden 2021
106 Anslagsändringar i budgeten för 2020
107 Budget och ekonomiplan 2021-2023
108   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Lepola Janne I vice ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Grundström Maria ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Sederholm Eva ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Isotalo Arja ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Hannus Daniel ledamot
Laiho Pasi ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Karvonen Juha ledamot
Kokko Ismo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Lång Saara ledamot
Hagfors Kari ledamot
Länsipuro Janne ledamot
Noroviita Timo ledamot
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Kinnunen Kirsi direktör för centralen bildning och välfärd
Rosenberg Thomas Willners ersättare
Hovi Karolina Karlssons ersättare
Hovi Antti Pekkolas ersättare
Böhme Fredrik ekonomichef
Lempinen Erja tekniskt stöd

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 28.12.2020-3.2.2021