Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 25.11.2020 klo 18:17 - 20:52

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
90   Mötets laglighet och beslutförhet
91   Protokolljusterare
92   Godkännande av föredragningslista
93 Lovisa stads program för delaktighet 2021-2023
94 Nämnden för fostran och bildnings utlåtande om utkastet till en uppdaterad stadsstrategi
95   Lovisa stads principer för offentlig konst som placeras utomhus
96 Utmaning som gäller skolmobbning och riktad till fullmäktige
97   Tjänsteinnehavarbeslut
98   För kännedom
99   Övriga ärenden
100   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Hyppölä Laura viceordförande
Bäcklund Marina ledamot
Hannus Daniel ledamot
Hovi Antti ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Vuokko Marjo ledamot
Willner Kristian ledamot
Kekkonen Jari stadsst. repr.
Vauhkonen Jose ungdomsfullm. repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Hoff Sofia chef för småbarnsped.
Mårtens Siv controller
Tenhunen Timo utbildningschef
Hämäläinen Päivi sakkunnig

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla  
Början av 03.12.2020