Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 18.11.2020 klo 18:00 - 20:38

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
89   Mötets laglighet och beslutförhet
90   Protokolljusterare
91   Att bevilja Oy Apotti Ab proprieborgen, tilläggsborgen (programmet för kommunalt företagscertifikat)
92 Omallokering av investeringsanslag - centralen för bildning och välfärds stora skolprojekt och centralen för näringsliv och infrastrukturs arbetsmaskin
93 Redogörelser för bindningar
94 Beslut om uppsägningar i enlighet med samarbetsförhandlingarnas resultat
95 Kumulativ projektuppföljning av inkomster/utgifter för bostadsmässan från år 2019 till slutet av år 2024, fullmäktigemotion
96 Riskanalys av bostadsmässan, fullmäktigemotion
97 Effektivering av tomtmarknadsföringen i Lovisa stad, fullmäktigemotion
98 Skötsel och underhåll av idrottsplanen och rinken i Forsby, fullmäktigemotion
99   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Lepola Janne I vice ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Willner Kristian ledamot
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Grundström Maria ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Sederholm Eva ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Isotalo Arja ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Hannus Daniel ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Karvonen Juha ledamot
Kokko Ismo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Hagfors Kari ledamot
Länsipuro Janne ledamot
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Kinnunen Kirsi direktör för centralen bildning och välfärd
Paljakka Sari tf direktör för näringsliv och infrastruktur
Lindroos Johannes Laihos ersättare
Mettinen Veli-Matti Långs ersättare
Hovi Antti Pekkolas ersättare
Vuokko Marjo Noroviitas ersättare
Böhme Fredrik ekonomichef
Gustafsson Kristian tekniskt stöd

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla