Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsnämnden
Protokoll 11.11.2020 klo 18:00 - 19:55

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
113   Mötets laglighet och beslutförhet
114   Protokolljusterare
115   Godkännande av föredragningslistan
116 Lovisa stads program för delaktighet 2021-2023
117   TEAviisari resultat inom motion och idrott i Lovisa 2020
118 Kulturens projektunderstöd hösten 2020
119   Lovisa stads principer för offentlig konst som placeras utomhus
120 Välfärdnämndens utlåtande om utkastet till en uppdaterad stadsstrategi
121   Lovisa stads musikkapell - aktuellt
122   Tjänsteinnehavarbeslut
123   Övriga ärenden
124   Avslutande av möte

Ledamot Uppgift
Karlsson Håkan ordförande
Lappalainen Kalevi viceordförande
Björkman-Nystén Nina ledamot
Eriksson Mats ledamot
Kähärä Erika ledamot
Nurkkala Kirsi ledamot
Rossi Reeta ledamot
Söderholm Li-Lo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Yrjölä Ville ungd.fullm. repr.
Eriksson Leif chef för kultur- och fritidsväs.
Kinnunen Kirsi dir. för centr. för bildn. och välfärd
Hämäläinen Päivi välfärdsplanerare