Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 08.10.2020 klo 17:56 - 18:48

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
57   Mötets laglighet och beslutförhet
58   Protokolljusterare
59   Godkännande av föredragningslistan
60   Förvaltningstvång enligt 75 § i avfallslagen, att avsluta behandlingen av ärendet
61 Matti Viren Ab:s marktäktstillstånd på fastigheterna Santala 407-409-12-8 och Santala 2 407-409-12-35, i byn Porlom i Lappträsk kommun
62   Miljövårdsmyndighetens yttrande om Lovisa kärnkraftverks program för miljökonsekvensbedömning
63 Delegering av miljövårdsmyndighetens beslutanderätt till tjänsteinnehavare
64 Tjänsteinnehavarbeslut
65 För kännedom
66   Övriga ärenden
67   Janus Oy / Överlämnande av dokument

Ledamot Uppgift
Kokko Ismo ordförande
Ajomaa Pertti viceordförande
Bruce Marina ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Äijö Raili ledamot
Lindén Ralf ledamot
Laiho Pasi ledamot
Hällfors Per ledamot
Penninkangas Anne ledamot
Wallén Sebastian ledamot
Eeva Holmström ersättare
Karlsson Mikael stads.styr.repr
Lyytikäinen Heidi miljöv.sekr./föredr.
Lehtomäki Maija miljöv.inspekt.
Kanervala Anne led.byggnadsinsp./föredr.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 17.1.0 - 6.11.2020