Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 21.10.2020 klo 18:00 - 19:13

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
81   Mötets laglighet och beslutförhet
82   Protokolljusterare
83   Fastställande av inkomstskattesatsen för 2021
84   Fastställande av fastighetsskattesatsen för 2021
85 Bemötande med anledning av utvärderingsberättelsen 2019
86 Fullmäktigemotioner
87 Verksamheten vid Forsby hälsogård, fullmäktigemotion
88   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Willner Kristian ledamot
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Grundström Maria ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Sederholm Eva ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Isotalo Arja ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Laiho Pasi ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Karvonen Juha ledamot
Kokko Ismo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Pekkola Katja ledamot
Hagfors Kari ledamot
Länsipuro Janne ledamot
Noroviita Timo ledamot
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Kinnunen Kirsi direktör för centralen bildning och välfärd
Paljakka Sari tf direktör för näringsliv och inf
Haverinen Katri Lepolas ersättare
Holmström Eeva Lohenojas ersättare
Lindroos Johannes Hannus ersättare
Mettinen Veli-Matti Långs ersättare
Böhme Fredrik ekonomichef
Perttilä Marko tekniskt stöd

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 28.10-4.12.2020.