Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsnämnden
Protokoll 30.09.2020 klo 18:00 - 19:56

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
95   Mötets laglighet och beslutförhet
96   Protokolljusterare
97   Godkännande av föredragningslistan
98 Välfärdsnämndens budgetförslag för år 2021 och ekonomiplanen för åren 2022-2023
99   Tjänsteinnehavarbeslut
100   Övriga ärenden
101   Avslutande av möte

Ledamot Uppgift
Karlsson Håkan ordförande
Lappalainen Kalevi viceordförande
Björkman-Nystén Nina ledamot
Eriksson Mats ledamot
Kähärä Erika ledamot
Laiho Pasi ledamot
Nurkkala Kirsi ledamot
Pekkola Janne ledamot
Rossi Reeta ledamot
Söderholm Li-Lo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Eriksson Leif chef för kultur- och fritidsväs.
Tenhunen Timo tf. dir. för centr. för bildn. och välfärd

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla  
Början av 07.10.2020