Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsnämnden
Protokoll 13.10.2020 klo 18:00 - 18:47

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
102   Mötets laglighet och beslutförhet
103   Protokolljusterare
104   Godkännande av föredragningslistan
105   Ordnande av Sibeliusdagar år 2021
106   Kulturpriset 2020
107   Lovisa-medaljen
108   Budgetens uppföljningsrapport
109   Tjänsteinnehavarbeslut
110   Övriga ärenden
111   Anhållan om understöd, Loviisan Toiminnallinen Urheilu
112   Avslutande av möte

Ledamot Uppgift
Karlsson Håkan ordförande
Lappalainen Kalevi viceordförande
Björkman-Nystén Nina ledamot
Eriksson Mats ledamot
Nurkkala Kirsi ledamot
Söderholm Li-Lo ledamot
Stenberg Immo A.Väkeväs ersättare
Eriksson Leif chef för kultur- och fritidsväs.
Kinnunen Kirsi dir. för centr. för bildn. och välfärd
Turpeinen Henna-Kaisa E. Kähäräs ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla  
Början av 23.10.2020