Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 24.09.2020 klo 17:30 - 21:50

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
109   Mötets laglighet och beslutförhet
110   Protokolljusterare
111   Godkännande av föredragningslistan
112 Ändring av detaljplan, stadsdel 20, Liljendal, kvarter 10, del av Dunkavägens gatuområde (Dunkavägen/Krogarvägen)
113 Ändring av detaljplan, stadsdel 11 Valkom, kvarteren 1105, 1107, delar av kvarteren 1106 och 1108 samt till dem gränsande gatu- och grönområden, Trålhamnen III
114 Undantagslov, 434-2-211-2
115 Budgeten för 2021 och ekonomiplan för 2022-2023
116 Budgeten för 2021, investeringar
117   Byggande av infrastruktur i Drottningstrandens södra del
118 Tätortsskogsplan
119 Ekonomiöversikt
120   Tjänsteinnehavarbeslut
121   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Turku Roger ordförande
Hyvönen Petri viceordförande
Bruce Marina ledamot
Hagfors Kari ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Mettinen Veli-Matti ledamot
Skogster Leif ledamot
Turpeinen Henna-Kaisa ledamot
Staffans Sten suppleant
Heijnsbroek-Wirén Mia stst ordförande
Karvonen Juha stst representant
Tuomala Kalle-Oskar ungdomsfullm.repr.
Lindroos Markus infrastrukturchef
Mäntysaari Maria stadsarkitekt
Kinnunen Antti lokalchef
Henriksson Eija ekonomiplanerare
Vickholm Sam landsbygdschef
Rancken Romi konsult
Ravi Pirjo sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 2-22.10.2020  
Början av 02.10.2020 00:00