Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsnämnden
Protokoll 09.09.2020 klo 18:00 - 20:28

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
85   Mötets laglighet och beslutförhet
86   Protokolljusterare
87   Godkännande av föredragningslistan
88   Aktuellt inom det uppsökande ungdomsarbetet
89 Välfärdsnämndens delårsrapport 1-6/2020
90   Ordnande av Sibeliusdagar 2021
91   Välfärdshall projektet
92   Tjänsteinnehavarbeslut
93   För kännedom
94   Avslutande av möte

Ledamot Uppgift
Karlsson Håkan ordförande
Lappalainen Kalevi viceordförande
Björkman-Nystén Nina ledamot
Eriksson Mats ledamot
Kähärä Erika ledamot
Laiho Pasi ledamot
Nurkkala Kirsi ledamot
Pekkola Janne ledamot
Rossi Reeta ledamot
Söderholm Li-Lo ledamot
Malmivaara Jouni stadsst. repr.
Eriksson Leif chef för kultur- och fritidsväs.
Tenhunen Timo tf. dir. för centr. för bildn. och välfärd
Manninen Minttu uppsökande ungdomsarbetare
Kaasinen Jari uppsökande ungdomsarbetare

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagtavla  
Början av 18.09.2020