Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 16.09.2020 klo 18:09 - 21:50

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
68   Mötets laglighet och beslutförhet
69   Protokolljusterare
70   Hederstecken
71 Att ändra grundavtalet för Kårkulla samkommun
72 Delårsrapport januari-juni 2020
73 Remissdebatt om beredningen av budgeten 2021
74   Att bevilja Oy Apotti Ab proprieborgen
75 Försäljningspriserna för tomterna på bostadsmässområdet
76 Att avstå från att anordna bostadsmässa på grund av den kritiska ekonomisituationen, fullmäktigemotion
77 Att befria pensionärer och arbetslösa ifrån att betala avgift för stadens konditionssalar, fullmäktigemotion
78 Antalet fullmäktigeledamöter för den fullmäktigeperiod som inleds 1.6.2021, fullmäktigemotion
79 Reparation av taket i Valkom allaktivitetshus och uppgörande av en renoveringsplan för byggnaden så fort som möjligt, fullmäktigemotion
80   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Lepola Janne I vice ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Willner Kristian ledamot
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Grundström Maria ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Isotalo Arja ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Hannus Daniel ledamot
Laiho Pasi ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Karvonen Juha ledamot
Kokko Ismo ledamot
Hagfors Kari ledamot
Länsipuro Janne ledamot
Noroviita Timo ledamot
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Tenhunen Timo tf direktör för centralen bildning och välfärd
Grönholm Thomas personalchef,sekreterare
Böhme Fredrik ekonomichef
Rosenberg Thomas Sederholms ersättare
Mettinen Veli-Matti Långs ersättare
Hovi Antti Pekkolas ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 23.9-30.10.2020.