Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsnämnden
Protokoll 12.08.2020 klo 18:00 - 20:08

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
73   Mötets laglighet och beslutförhet
74   Protokolljusterare
75   Godkännande av föredragningslistan
76 Östra Nylands säkerhetsprogram 2018-2021
77   Aktuellt i biblioteken
78   Konsekvenser av balanseringsprogrammet för kultur- och fritidstjänsterna
79   Välfärdshall projektet
80   Anhållan om understöd - Lofro ry
81   Budgetens uppföljningsrapport
82   Övriga ärenden
83   Tjänsteinnehavarbeslut
84   Avslutande av möte

Ledamot Uppgift
Karlsson Håkan ordförande
Lappalainen Kalevi viceordförande
Björkman-Nystén Nina ledamot
Eriksson Mats ledamot
Kähärä Erika ledamot
Nurkkala Kirsi ledamot
Pekkola Janne ledamot
Söderholm Li-Lo ledamot
Stenberg Immo ersättare
Malmivaara Jouni stadsst. repr.
Yrjölä Ville ungd.fullm. repr.
Eriksson Leif chef för kultur- och fritidsväs.
Tenhunen Timo tf. dir. för centr. för bildn. och välfärd
Iivonen Jaana servicechef
Häkkinen Tapani bibliotekschef

Till påseende  
Lovisa stad elektroniska anslagstavla 21.8.-12.9.2020  
Början av 21.08.2020