Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 23.06.2020 klo 17:30 - 18:15

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
40   Mötets laglighet och beslutförhet
41   Protokolljusterare
42   Godkännande av föredragningslistan
43   Den ledande byggnadsinspektörens tjänst
44 Uppdatering av taxan för Lovisa stads miljövårdsmyndighet
45 Tjänsteinnehavarbeslut
46   För kännedom
47   Övriga ärenden
48   Åläggande av förvaltningstvång och fastställande av vite och hot om tvångsutförande enligt 75 § i avfallslagen

Ledamot Uppgift
Kokko Ismo ordförande
Ajomaa Pertti viceordförande
Bruce Marina ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Äijö Raili ledamot
Lindén Ralf ledamot
Viklund Raija ledamot
Hällfors Per ledamot
Penninkangas Anne ledamot
Wallén Sebastian ledamot
Laitinen Henry ersättare
Peräkylä Jere ungdomsfullm.
Lyytikäinen Heidi miljöv.sekr./föredr.
Lehtomäki Maija miljöv.inspekt.
Kanervala Anne tf led.byggnadsinsp./föredr.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 30.6. - 20.7.2020