Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsnämnden
Protokoll 10.06.2020 klo 18:00 - 19:28

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
62   Mötets laglighet och beslutförhet
63   Protokolljusterare
64   Godkännande av föredragningslistan
65   Lägesöversikt för Navigatorn i Lovisa
66 Att befria pensionärer och arbetslösa ifrån att betala avgift för stadens konditionssalar, fullmäktigemotion
67   Klagomål gällande nyckelavgift
68   Välfärdshall projektet
69   Budgetens uppföljningsrapport
70   Tjänsteinnehavarbeslut
71   Övriga ärenden
72   Avslutande av möte

Ledamot Uppgift
Karlsson Håkan ordförande
Lappalainen Kalevi viceordförande
Björkman-Nystén Nina ledamot
Eriksson Mats ledamot
Kähärä Erika ledamot
Nurkkala Kirsi ledamot
Pekkola Janne ledamot
Söderholm Li-Lo ledamot
Yrjölä Ville ungd.fullm. repr.
Åminne Kasper ungd.fullm. repr.
Eriksson Leif chef för kultur- och fritidsväs.
Tenhunen Timo tf. dir. för centr. för bildn. och välfärd
AlĀ“Far Samira projektkoordinator

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla  
Början av 16.06.2020