Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 25.06.2020 klo 18:07 - 20:35

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
79   Mötets laglighet och beslutförhet
80   Protokolljusterare
81   Godkännande av föredragningslistan
82 Ändring av LOTES-delgeneralplanen (Drottningsstranden)
83 Ändring av detaljplan och första detaljplan, stadsdel 10, Märlax, kvarteren 1051-1062 och gatu-, trafik-, park-, grön- och vattenområdena som gränsar till dessa
84 Avgörande som gäller planeringsbehov, 434-486-5-1
85 Undantagslov som gäller behovet av planering på strandområden, 434-464-6-75, Edövägen 136
86   Asia ei ole julkinen
87 Gatuplaner för Drottningstranden, södra delen
88   Rättelse av beslut om dagvattenavgifter § 34
89   Rättelse av beslut om dagvattenavgifter § 161
90   Rättelse av beslut om dagvattenavgifter § 168
91 Ekonomiöversikt
92   Tjänsteinnehavarbeslut
93 Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Turku Roger ordförande
Hyvönen Petri viceordförande
Bruce Marina ledamot
Grundström Maria ledamot
Hagfors Kari ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Mettinen Veli-Matti ledamot
Skogster Leif ledamot
Turpeinen Henna-Kaisa ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stst ordförande
Karvonen Juha stst representant
Holmström Joakim direktör för centr. för näringsliv och infrastrukt
Lindroos Markus infrastrukturchef
Mäntysaari Maria stadsarkitekt
Paljakka Sari näringslivschef
Okkonen Niina projektchef
Hahl Tiina planerare
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Ravi Pirjo sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 3.7-23.7.2020  
Början av 03.07.2020