Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Landsbygdsnämnden
Protokoll 04.06.2020 klo 18:30 - 19:50

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
20   Mötets laglighet och beslutförhet
21   Protokolljusterare
22 Avverkningar och skogsskötselarbeten 2020
23   Val av ordförande för följande paragraf; § 24 Bildrag åt enskilda vägar 2020-21
24 Bidrag åt enskilda vägar 2020-21
25   Ansökning om grundförbättringsbidrag för 2020, Pitkäpää by väglag
26   Ansökning om grundförbättringsbidrag för 2020, Haddas-Dalby väglag
27   Ansökning om grundförbättringsbidrag för 2020, Marieberg-Klåskas enskilda väglag
28   Ansökning om grundförbättringsbidrag för 2020, Isnäs-Edö väglag
29 Ansökning om grundförbättringsbidrag för 2020, Blybergs väglag
30   Ansökning om grundförbättringsbidrag för 2020, Haddom bys väglag
31   Ansökning om grundförbättringsbidrag för 2020, Sarvlaks-Grevböle enskilda väglag
32   Ansökning om grundförbättringsbidrag för 2020, Jeppas-Kivimäki yksityistie
33   Ansökning om grundförbättringsbidrag för 2020, Sarvlaks-Räfsby väglag

Ledamot Uppgift
Hovi Antti viceordförande
Bergström Torbjörn Ossian ledamot
Karlsson Ann-Mari ledamot
Lappalainen Leena ledamot
Noroviita Timo ledamot
Pekkola Katja ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Karlsson Mikael ersättare
Peräkylä Jere ungdomsfullmäktiges representant
Vickholm Sam landsbygdschef/sekr.
Lemmelä Jukka landsbygdsombudsman
Sjögård Carolina landsbygdsombudsman